ENGLISH

HİZMET İLKELERİMİZ

 • Güleryüzlü ve hoşgörülü hizmet,
 • Paydaş güveni ve memnuniyetini sağlamak,
 • Karar alma ve uygulamada katılımcılık,
 • Tarafsız ve eşit davranmak,
 • Etkin, verimli, kaliteli hizmet anlayışı,
 • Yenilikleri takip etmek ve değişimi yönetmek,
 • Hizmetlerde kararlılık ve uygulama bütünlüğü,
 • Etkin ve adil kaynak kullanımı,
 • Değişime ve yeniliğe açıklık,
 • Sürekli kurumsal eğitim,
 • Öncelikli ve uygulanabilir proje üretmek,
 • Yönetimde açıklık ve hesap verebilirlik,
 • Hizmet üretiminde etiğe bağlılık,
 • Hizmetleri etkin tanıtmak,
 • Doğal yaşamı korumak,
 • Kültürel mirası ve tarihi dokuyu sahiplenme,
 • İnsan haklarına saygı,
 • Ekip çalışmasını sağlamak.